f1
 

Incassoprocedure

Bij 3 maanden niet-betaling zal een incassoprocedure worden ingesteld. Wij hanteren dezelfde incassoprocedure als de organisatie Peuter & Co te Rotterdam, waar wij de facturatie, inning en administratie van onze facturen hebben ondergebracht. Deze incassoprocedure is als volgt:

1.      Bijwerken bank: dit gebeurt dagelijks

2.      Debiteuren waarvan de incasso is mislukt (storno), ontvangen en aanmaning met de melding dat de incasso is mislukt. Dit gebeurt de dag na de storno.

3.      1e aanmaning: aan het einde van de maand worden alle debiteuren aangemaand; 30 dagen na de vervaldatum factuur.

4.      2e aanmaning: na 45-60 ontvangt de debiteur de 2e aanmaning.

5.      3e aanmaning: mocht de debiteur na 60 dagen nog niet hebben betaald, ontvangt hij weer een aanmaning.

6.      Telefonisch contact: alle debiteuren met een te hoog staand saldo worden tussen de 2e en 3e aanmaning opgebeld.

7.      Schorsing: mocht na telefonisch contact en niet reageren op de 3e aanmaning de betaling uitblijven, dan wordt de ouder gewezen op schorsing.

8.      Bij uitblijven van de betaling wordt de vordering overgedragen aan Flandrien en het kind wordt geschorst.