Op onze school zijn <br> álle kinderen welkom

Het laatste nieuws

Opening thema Prehistorie, Grieken & Romeinen

15 jan 2024 -

We duiken diep in de geschiedenis. We gaan nog veel verder terug dan het jaar nul. Toen liepen hier mammoeten, bizons en rendieren rond. En jagers gekleed in dierenvellen. Zij woonden in grotten en primitieve hutten. Heel anders dan de Grieken, een paar duizend kilometer verderop. Die konden al lezen en schrijven en veel Grieken studeerden om nog knapper te worden. Ze bouwden grote paleizen, tempels en theaters, net als de Romeinen enkele eeuwen later. Indrukwekkend! Zo gaat er elke week weer een wereld voor ons open in dit mooie project. We kregen bezoek van het Archeon om ons thema officieel te openen!

Een gastdocent van Archeon heeft ons meegenomen op reis naar de Prehistorie. De kinderen hebben kennis mogen maken met attributen uit deze tijd. Denk maar aan het voelen van echte dierenhuiden of het hanteren van een speer en pijl & boog. De kinderen hebben gezien hoe de jagers vroeger een vuurtje gingen maken. 

Mediatoren training Vreedzaam

23 okt 2023 -

De afgelopen tijd heeft de leerlingenraad ook extra les gekregen om mediator te worden. Leerling-mediatoren worden opgeleid, om kinderen te

helpen, die niet zelf een conflict kunnen oplossen. Zij helpen kinderen, als ze dat willen en rustig zijn.

De leerkrachten bewaken dat de mediatie veilig en succesvol kan zijn.

Waarom doen wij dit op school?

Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij hebben gekozen voor een programma,

De Vreedzame School, dat ons helpt om de doelen, die wij belangrijk vinden te realiseren. De

Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin

betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen centraal staat. De school wordt een

democratische gemeenschap, waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord

voelen, en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal.

Kinderen en leerkrachten leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. Leerlingen worden

opgeleid tot leerling-mediator, die helpen bij het oplossen van conflicten.

 

Wij zijn erg trots op de kinderen die zó willen helpen om onze school een vreedzame school te

maken!

Afsluiting thema Afrika & Azië

13 okt 2023 -

Wat hebben we het project toch mooi afgesloten met elkaar! Het was gezellig met alle kraampjes, de DJ en het lekkers wat gekocht kon worden. Dit allemaal in de stijl van Afrika en Azië. De kinderen hadden mooie creaties gemaakt en hopelijk heeft dat nu een mooi plekje bij jullie thuis.
Met elkaar hebben we er een feestje van gemaakt. Zonder hulp van de ouders was dit niet gelukt en daarvoor willen wij jullie hartelijk bedanken!
De groepen hebben een mooi bedrag opgehaald en dit bedrag mag de klas zelf besteden.

Het geld wat is opgehaald met de boekenmarkt en het eten gebruiken we voor andere activiteiten voor alle leerlingen.

Meer nieuws ›

Visie

Visie

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen capaciteiten, vermogen, talenten en voorkeuren.

 

Wij geven het kind zelfvertrouwen, leren zijn eigen verantwoording te nemen, zijn passie te vinden en zijn talenten te (h)erkennen en benutten.

 

Vanuit deze houding scheppen wij de individuele voorwaarden om te komen tot een optimale ontwikkeling.

 

 Lees verder ›

Kwaliteit

Kwaliteit

We staan voor een hoge kwaliteit van lesgeven, met een belangrijke rol voor ICT en vernieuwende lesmethodes.

 

Wij bieden thematisch, samenhangend onderwijs aan met de methode Alles-in-1. Binnen de projecten van Alles-in-1 worden leerstof en vaardigheden in betekenisvolle context aangeboden. 

 

 Lees verder ›

Extra vorming

Extra vorming Op onze basisschool wordt het vak Dharma als extra vak gegeven. Hierbij besteden we veel aandacht aan waarden en normen, en respect en tolerantie ten opzichte van andere culturen. Lees verder ›

Welkom bij de Shri Saraswatieschool

De Shri Saraswatieschool in Rotterdam is een bijzondere basisschool. Goed onderwijs is een balans tussen het leren van kennis en vaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling en individuele ontwikkeling.

Om de balans op een goede manier in evenwicht te houden bieden wij thematisch onderwijs aan. Hiervoor gebruiken we de methode Alles-in-1.

 

Lees meer over deze methode

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

We vinden goed en regelmatig contact tussen ouders/verzorgers en onze school heel belangrijk. Zo leggen we samen de basis voor de goede ontwikkeling van de kinderen. Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Neemt u dan gerust contact met ons op!

 

U kunt ook een kijkje in de school nemen met onze virtuele rondleiding.