Kwaliteit

We staan voor een hoge kwaliteit van lesgeven, met een belangrijke rol voor ICT en vernieuwende lesmethodes. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig leren werken. Uiteraard geven we alle leerlingen hierbij de juiste individuele begeleiding.
Moderne lesmethodes
We maken op onze basisschool gebruik van moderne lesmethodes. Nederlands is de belangrijkste taal op onze school. We geven Engelse les vanaf groep 4. Daarnaast stimuleren we het gebruik van computers in de klas.

Leerlingenvolgsysteem
De Regenboogschool Shri Saraswatie stelt zich actief op om onderwijsachterstanden als gevolg van sociaal-culturele omstandigheden op te heffen. Met behulp van het leerlingvolgsysteem volgen we elke leerling nauwlettend. Onze onderwijs- en schoolassistenten geven extra individuele aandacht en begeleiding indien dat nodig is. Daarom zijn de Cito-eindscores van onze leerlingen al jarenlang gemiddeld hoger dan op andere basisscholen in Rotterdam.

Doorstroommogelijkheden
Voor de doorstroommogelijkheden naar de verschillende typen van het voortgezet onderwijs, kijken we altijd naar de capaciteiten en resultaten van elke leerling. Onze leerlingen vinden op deze manier na de basisschool moeiteloos aansluiting in het voortgezet onderwijs in Rotterdam.