Vacatures

Ben je geïnteresseerd in een functie op Regenboogschool Shri Saraswatie? Neem dan contact op met de directeur, Dewi Wittens,  info@shrisaraswatie.nl of 010-4779494. Meer informatie over de school is te vinden op deze site.


Vacature Groepsleerkracht Kleuters voor 0.4 Fte

Ben jij die warme juf of meester die zich ontfermt over het kostbaarste bezit van onze ouders en wil jij deel uitmaken van onze SHON familie? Dan zoeken wij jou!

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland is per direct voor onze locatie Shri Krishna school in Utrecht op zoek naar een gepassioneerde, enthousiaste en liefdevolle groepsleerkracht voor de kleutergroep voor 0.4 Fte.

 

Wie zijn wij?

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is een onderwijsstichting met vijf basisscholen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Almere en Utrecht. Wij bieden leer -en werkplezier in een vreedzame, verrijkende en uitdagende leer -en werkomgeving. Het onderwijs op onze scholen verschilt niet van andere basisscholen in Nederland. Echter zijn onze normen en waarden gebaseerd op de universele waarden vanuit de hindoe-filosofie. Respect voor elkaar, vreedzaam en dienstbaarheid zijn voorbeelden van waarden die wij onderschrijven en delen. Iedereen is welkom op onze scholen.

 

Wie ben jij?

Jij bent in het bezit van een diploma Leerkracht Basisonderwijs PO, of een pedagogisch didactisch getuigschrift. Je biedt de kinderen een goed pedagogisch klimaat en gaat uitdagingen niet uit de weg. Je bent didactisch ijzersterk en kan goed omgaan met verschillende niveaus binnen de klas. Je bent goed thuis in de digitale lesomgeving, het werken in de cloud en lesgeven met het gebruik van chromebooks. Je onderschrijft en/of bent geïnteresseerd in de hindoe normen en waarden.

 

Wat bieden wij?

Wij bieden jou een salaris conform de CAO PO en hebben aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden; zoals een aantrekkelijke cafetariaregeling en professionaliseringmogelijkheden. Wij zetten in op een leven lang leren en zijn bereid extra te investeren in de ontwikkeling van ons personeel.

 

Dit betreft een tijdelijke vacature en bij goed functioneren zicht op een vast dienstverband en uitbreiding van uren.

Ben je geïnteresseerd, mail je cv en motivatiebrief dan naar

 

kkhasa@shon.nl

 

en

 

cvb@shon.nl

 

of bel ons voor meer informatie op telefoonnummer 06-41114585 of  070-3656900.

 

======================================

 

Vacature administratief ondersteuner Shri Vishnu School te Den Haag (0,5 fte)

klik hier voor de volledige vacaturetekst

klik hier voor de functieomschrijving

 

======================================

 

Vacature groepsleerkracht Regenboogschool Shri Saraswatie

Klik hier voor de volledige vacaturetekst

 

======================================

 

Stage interne communicatiemedewerker Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Klier hier voor de volledige vacaturetekst 

 

======================================

 

Groepsleerkracht Kleuters Shri Krishna School te Utrecht m.i.v. schooljaar 2020-2021  (0,4 fte)

Klik hier voor de volledige vacaturetekst

 

======================================

 

Vacature Volledig Bevoegde leerkracht 

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland is altijd op zoek naar goede en gemotiveerde leerkrachten.  Bent u toe aan iets nieuws en bent u gemotiveerd om onze kinderen te voorzien van kwalitatief goed onderwijs. Solliciteer dan nu!

Wij zoeken: 

 • Volledig bevoegde leerkracht 
 • Iemand met een beschikbaarheid van minimaal 1 dag per week, kan uitgebreid worden.
 • Affiniteit met hindoescholen en de hindoe dharma 
 • Inzetbaar in de groepen 1 t/m 8 
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 
 • Woonachtig in omgeving Den Haag,Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Almere en omstreken of Rotterdam en bereid is te reizen.

Wat bieden wij: goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO.

U kunt uw sollicitatie tezamen met uw CV e-mailen naar: cvb@shon.nl o.v.v. sollicitatie leerkracht.

 

Verder zijn zijn altijd op zoek naar invalleerkrachten. Heeft u belangstelling, stuur een mail naar onze directeur Marcel Pennings, dwittens@shrisaraswatie.nl

 

======================================

 

Vrijwillige buschauffeurs en buschauffeuses gezocht!

Een deel van onze leerlingen wordt gehaald en gebracht met de schoolbus. 

Vanwege de groei, zijn wij op zoek naar buschauffeurs en buschauffeuses die tegen een vrijwilligersvergoeding onze leerlingen veilig willen vervoeren. 

 

Ben jij of ken jij iemand die in de ochtend en middag tijd heeft onze leerlingen te vervoeren?

Solliciteer dan nu!

 

Wij zoeken iemand die:

 • in het bezit is van een B-rijbewijs
 • affiniteit met kinderen heeft
 • een VOG kan afleveren
 • en bereid is om tegen een vrijwilligersvergoeding het team te ondersteunen.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze directeur, Marcel Pennings, dwittens@shrisaraswatie.nl of bel naar 010-4779494.

 

======================================

 

Staffunctionaris Beleid en Advies A (Financiën)  (0.6 wtf)

deskundig – verbinder 

 

Het bestuursbureau van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland is per 1-3-2021 op zoek naar een enthousiaste ervaren Staffunctionaris Beleid en Advies A met werkgebied financiën voor drie dagen (0,6 wtf). Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) heeft 5 scholen in Nederland en verzorgt basisonderwijs in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Almere en Utrecht. 

 

Wat verwachten wij van u?

De staffunctionaris levert een vakinhoudelijke en procesmatige bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de bedrijfsvoering, financieel beleid en de planning- en control cyclus. De financiële administratie (verwerking financiële gegevens, salarisbetalingen, activaregistratie e.d.) inclusief het proces t.a.v van het opstellen van de jaarrekening. Het financiële gedeelte van het opstellen van de jaarrekening gebeurt door het administratiekantoor i.o.m. de beleidsondersteuner.

 

De kernopdracht van de staffunctionaris is het ondersteunen van de organisatie bij het ‘in control’ raken en blijven door het optimaliseren van de (financieel/administratieve) processen binnen het stafbureau. Hij/zij heeft een strategische, verbindende, ondersteunende, adviserende rol en is zowel ondersteunend als sturend naar de bestuurder en de directeuren. Hij of zij biedt relevante managementinformatie, zowel aangaande de huidige situatie als met betrekking tot de te verwachte ontwikkelingen. De staffunctionaris legt verantwoording af aan de bestuurder.

 

Werkzaamheden

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de bestuurder  en de schooldirecteuren  op het gebied van (meerjarige) Planning & Control, de administratieve organisatie daarvan en de uitvoering van het financieel beleid;
 • Signaleren en analyseren van in- en externe (ook maatschappelijke en politiek-bestuurlijke) ontwikkelingen relevant voor de (financiële) strategische ontwikkeling van de organisatie;
 • Op eigen initiatief en in opdracht van de bestuurder uitvoeren van bedrijfseconomisch onderzoek gericht op effectiviteit en efficiëntie;
 • Inventariseren van de (financiële) informatiebehoefte, formuleren van eisen, vertalen hiervan naar methodieken, rapportages en systemen en afstemmen met het administratiekantoor;
 • Verzamelen en beoordelen van gegevens m.b.t. bedrijfsvoering, middelen, inzet en resultaten zoals facturen, begroting, bekostiging, jaarrekening en –plannen, managementrapportages, analyseren hiervan in relatie tot geformuleerde strategische doelstellingen van de bestuurder en formuleren van overkoepelende conclusies;
 • Periodiek rapporteren aan toezichthouder(s) en bestuurder over financieel en bedrijfseconomisch onderzoek (gericht op beheersbaarheid, effectiviteit en efficiëntie) en over realisatie van de doelstellingen van de organisatie, over de bedrijfsvoering en over middeleninzet;
 • Adviseren over het opstellen en aanpassen van financiële beleidsuitgangspunten en initiëren, ontwikkelen en evalueren van het meerjaren (financiële) beleid waaronder het investeringsbeleid;
 • Participeren bij de analyse van de (meerjaren) begroting, de jaarrekening,  het jaarplan en het jaarverslag, kwartaalrapportages, liquiditeitsplanning e.d.;
 • In samenwerking met de bestuurder voeren van gesprekken met de directeuren over mate en wijze van realisatie van overeengekomen doelstellingen;
 • Toezien op de naleving van regels en procedures en hierop aanspreken van betrokkenen;