Foto 1
 

Groep 4

Groep 4 kent een leerkracht:
Juf Natasha ( nnandkoemarsing@shrisaraswatie.nl)

 

Leuk dat je een kijkje komt nemen op de groepspagina van groep 4.

 

Lezen
Wij starten elke dag met 15 minuten lezen. We gebruiken dan allerlei materialen en werkvormen. 

 

 

Schrijven 
In groep 4 leren we alle hoofdletters te schrijven. We gebruiken de methode Pennenstreken, methodeschrift.

 

Rekenen 
Voor rekenen gebruiken we de methode "Wereld in Getallen". In groep 4 oefenen we eerst nog even met sommen t/m 20, maar al snel gaan we sommen t/m 100 leren. De keersommen, de tafels van 1-10 zijn in groep 4 ook erg belangrijk.

 

Nieuwsbegrip 
Daarnaast hebben we 1 keer in de week begrijpend lezen. Daarvoor gebruiken we de methode "Nieuwsbegrip!". De kinderen die moeite hebben met lezen krijgen wat meer instructie en de andere kinderen kunnen na een korte instructie op eigen tempo verder werken, vaak in tweetallen. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gebruiken hiervoor de Regenboog-methodiek. Zie voor meer informatie het kopje Sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Alles-in-1 
Voor de overige vakken als Taal, Spelling, Aardrijkskunde, Natuur & Techniek, Geschiedenis, Engels, Cultuur, Burgerschap etc. wordt gebruik gemaakt van de methode "Alles-in-1". Al deze vakken en vaardigheden zijn in elk project van de 25 Alles-in-1 projecten opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN

16 mrt 2021 - Maart 2021

Net voor de vakantie zijn wij gestart met ons nieuwe thema van Alles-in-1: Wanneer was dat? Dit is een geschiedenis thema. We leren over de dino’s, ridders & kastelen, de tijd van toen en piraten.

 

 

Leerdoelen Rekenen Blok 1b:

- automatiseren tafels van 0, 1, 2, 3,4,5 en 10

- optellen en aftrekken over het tiental, springen via het tiental bijv: 25 + 6 = / 52 – 8 =

- optellen en aftrekken met tientallen: 46 + 10 = / 63 + 30 =......37 – 10 = / 78 – 20 =

- herhalen halve uren (digitaal)

 

Meten:

- oefenen in het bepalen en vergelijken van inhouden.

 

Wegen:

- herhalen van meter

- herhalen kilogram

- introductie liter
-vooruitspringen op de getallenlijn en terugspringen op de getallenlijn

- getallen schattend plaatsen op de getallenlijn 

- Optellen en aftrekken automatiseren optellen en aftrekken

 -kalender lezen (herhaling)

 

Geld:

- oefenen geldrekenen met munten en biljetten tot 100 euro

 

Tijd :

- herhalen hele en halve uren (analoog en digitaal)

 

 

Leerdoelen taal :

  • Een versje schrijven.
  • Goede zinnen maken en leestekens gebruiken.
  • Werkwoorden herkennen en verkleinwoorden maken.
  • Samengestelde woorden maken.
  • Lidwoorden, voorzetsels,bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord.
  • Een woord web maken bij een plaatje.

 

Leerdoelen spelling:

  • ei woorden
  • Beginstukken: be, ge, ver
  • Fop klanken :-eeuw,-ieuw,-uw, -eer,-oor,-eur,-aai,-ooi,oei
  • Laatste letter d/t

 

Dharma: 

In de maand maart zullen we op onze school aandacht geven aan twee hindoestaanse feesten: Shivraatri en Holi.

De Dharma commissie zal nog informatie verschaffen, hoe de feesten op school gevierd zullen worden.

 

Hindi:

Svar (klinkers) helemaal afgerond, deze blijven herhalen.

Vijandjan (medeklinkers) vervolg halverwege