Foto 1
 

Groep 4

Groep 4 kent een leerkracht:
Juf Natasha ( nnandkoemarsing@shrisaraswatie.nl)

 

Leuk dat je een kijkje komt nemen op de groepspagina van groep 4.

 

Lezen
Wij starten elke dag met 15 minuten lezen. We gebruiken dan allerlei materialen en werkvormen. 

 

 

Schrijven 
In groep 4 leren we alle hoofdletters te schrijven. We gebruiken de methode Pennenstreken, methodeschrift.

 

Rekenen 
Voor rekenen gebruiken we de methode "Wereld in Getallen". In groep 4 oefenen we eerst nog even met sommen t/m 20, maar al snel gaan we sommen t/m 100 leren. De keersommen, de tafels van 1-10 zijn in groep 4 ook erg belangrijk.

 

Nieuwsbegrip 
Daarnaast hebben we 1 keer in de week begrijpend lezen. Daarvoor gebruiken we de methode "Nieuwsbegrip!". De kinderen die moeite hebben met lezen krijgen wat meer instructie en de andere kinderen kunnen na een korte instructie op eigen tempo verder werken, vaak in tweetallen. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gebruiken hiervoor de Regenboog-methodiek. Zie voor meer informatie het kopje Sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Alles-in-1 
Voor de overige vakken als Taal, Spelling, Aardrijkskunde, Natuur & Techniek, Geschiedenis, Engels, Cultuur, Burgerschap etc. wordt gebruik gemaakt van de methode "Alles-in-1". Al deze vakken en vaardigheden zijn in elk project van de 25 Alles-in-1 projecten opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN

03 sep 2021 - Maandbrief september
Beste ouders/verzorgers van groep 4,

 

Na een welverdiende zomervakantie starten we in groep 4 met het eerste thema van Alles-in-1:

 

 

Waar is het?

Alles-in-1 is een thematische methode waarbinnen de vakken lezen, taal, begrijpend lezen, spelling en alle zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur, techniek en natuur met elkaar samenvallen. Het verhoogt de betrokkenheid en daarmee de motivatie om te leren. Daarnaast is het bewezen dat de informatie beter blijft hangen! Dit eerste thema is een thema binnen het domein aardrijkskunde. We leren over de klas, de buurt, de wijk, dorpen en steden. Ook leren we over de gemeente, Nederland, de aarde en onze wereld. We sluiten dit thema af met een reis door de ruimte. U merkt: in 8 weken tijd wordt de blik van de leerlingen aanzienlijk verbreed: beginnen we in de klas en eindigen we in het heelal! Gedurende dit thema mogen de kinderen materialen meenemen van thuis die passen binnen dit thema, zoals Playmobil, de wereldbol en Lego. Tijdens de expressielessen werken we verder rond dit thema. Aan de orde komen het maken van plattegronden en maken we standbeelden van klei etc.

 

 

 

Leerdoelen taal:

 

-Het maken van zinnen bij een tekening.

-Het maken van goede zinnen.

-Lidwoorden -Vraagzinnen maken.

-Een titel bedenken. -Het alfabet

-De juiste zin bij een foto/ tekening zoeken.

-Vertellen over een boek.

 

Leerdoelen spelling:

-weetwoorden: sch/ schr, woorden met een v

-luisterwoorden: woorden met klanken ui, eu en oe

-fopklanken: ng/nk

 

Rekenen doelen blok 1:

-Oefenen op de getallenlijn tot 100

- Aftrekken en optellen tot 20 en de eerste tiental.

- Wat is een meter?

- Klokkijken, hele en halve uren

- Springen naar een getal in sprongen van 10,5 en 1

- Optellen van munten.

 

Belangrijke data:

- 17 en 24 september studiedagen, alle kinderen zijn vrij

- 13, 14 en 16 september startgesprekken, uitnodiging volgt

- 27 september algemene digitale informatie avond, informatie volgt

 

Met vriendelijke groet,

Juf Natasha