Deprecated: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/shrisaraswatie.nl/httpdocs/index.php on line 1080
 Verlof | De Shri Saraswatieschool
 

Verlof

Leerplichtig.
Vanaf de dag dat kinderen 4 jaar worden mogen zij naar school. Kinderen vanaf 5 jaar zijn volgens de wet leerplichtig en dienen alle lessen te volgen die de school organiseert binnen de schooltijden. Wanneer de schoolweek nog te zwaar is, is er een uitzondering. Kinderen mogen dan tot de 6de verjaardag 5 uur per week thuisblijven. Hier is geen toestemming of verlof voor nodig, wel vragen wij u dit te melden op school en te overleggen met de leerkracht van de groep.

Er zijn situaties waarbij het kan zijn dat het kind meer rust nodig heeft dan de 5 uur per week. Wanneer dit nodig is, vindt er van tevoren een gesprek met de directie plaats om de specifieke situatie te bespreken. De directie moet voor extra uren toestemming geven waarbij het wettelijke maximum gesteld is op 10 uur per week.

 

Verlof
In enkele gevallen kan er buiten de schoolvakanties extra verlof worden aangevraagd. Dit gaat om ‘vakantieverlof’ en om ‘verlof bijzondere omstandigheden’. Met een aanvraagformulier kunt u verlof aanvragen. 
Hieronder lichten wij toe wat extra (vakantie)verlof inhoudt met voorbeelden van verschillende redenen die kunnen leiden tot een aanvraag.

Vakantieverlof
Vakantieverlof is bedoeld voor kinderen van wie de ouders/verzorgers vanwege een specifiek beroep niet in staat zijn om in de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. Het verlof kan aangevraagd worden als 1 van de ouders/verzorger een specifiek beroep heeft. De schoolleider kan dit verlof alleen toekennen wanneer er een werkgeversverklaring wordt overlegd.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag:
* Het verlof mag maar eens per jaar worden verleend.
* Het verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen.
* Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Wilt u ‘vakantieverlof’ aanvragen? Klik hier voor het aanvraagformulier. Let op: Dit verzoek moet minimaal 8 weken van tevoren worden ingediend. Indienen doet u door middel van het formulier te printen, volledig in te vullen en ingevuld op school in te leveren.

Verlof bijzondere omstandigheden
Verlof ‘bijzondere omstandigheden’ is bedoeld om verlof aan te vragen voor specifieke gebeurtenissen die niet 8 weken van tevoren kenbaar zijn en dus ook niet op tijd aan te vragen zijn met het aanvraagformulier. Denk hierbij aan een jubileum, huwelijk of een begrafenis.
Hiervoor moet u toestemming vragen bij de directie. Dit kan per mail naar dwittens@shrisaraswatie.nl. De email met de aanvraag dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering bij de directie te worden ingediend.

Is de specifieke gebeurtenis wel ruim op tijd bekend? Dan verzoeken wij u om het aanvraagformulier minimaal 8 weken van tevoren in te dienen. Indienen doet u door middel van het formulier te printen, volledig in te vullen en ingevuld op school in te leveren. Klik hier voor het aanvraagformulier.

 

In een uitzonderlijk geval kan het ook zijn dat u verlof wilt aanvragen voor langer dan 10 dagen. Deze aanvraag moet worden beoordeeld door de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar gaat na of de kinderen naar school gaan. Ook deze aanvraag dient ook minimaal 8 weken van tevoren worden ingediend. Indienen doet u door middel van het formulier te printen, volledig in te vullen en ingevuld op school in te leveren. Via deze link kunt u het aanvraagformulier downloaden.