Groep 3

Groep 3 heeft een leerkracht:
Juf Monika ( mbaran@shrisaraswatie.nl)

Leuk dat je een kijkje komt nemen op de groepspagina van groep 3!

 

Leren lezen en spellen
In groep 3 zijn we druk bezig met leren lezen. Hiervoor hebben wij de methode Veilig leren lezen (Maan-versie). We starten telkens met een ankerverhaal om zo de nieuwe woorden en letters aan te bieden binnen een context. De verhalen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en spreken daarom ook zeer aan. Het thema van het verhaal wordt verder uitgediept in de taallessen. Aan het verhaal worden de structureerwoorden gekoppeld. Deze woorden gebruiken we bij het aanleren van de nieuwe letter ( bijvoorbeeld de r van roos). De structureerwoorden hangen we voor de kinderen goed zichtbaar in de klas om te gebruiken als een geheugensteuntje. Deze woorden zijn klankzuiver, wat betekent dat je ze schrijft zoals je ze hoort.  De methode heeft heel veel verschillende materialen. Zoals de klikklakboekjes, leesboekjes, werkboekjes, magnetische letterdoos en een computerprogramma.

 

Als alle letters geleerd zijn, volgt de niet-klankzuivere periode. De kinderen leren dat je niet elk woord leest zoals het er staat. Zo leren we onder andere de langer maak woorden ( paard), de bankletter( nk), en woorden als lopen, duren, weten enz. Spelling Elke dag oefenen we in het schrijven van woorden . Dit doen we in de vorm van een dictee. We beginnen met de m-k-m woorden ( zoals:  maan- roos- jas enz). Later worden de woorden moeilijker en volgen de mm-k-m en m-k-mm ( stok- jurk) en de samengestelde woorden ( jaszak). We proberen bij elk dictee ook een zin te maken.

 

Schrijven
De letters en woorden die we geleerd hebben met lezen, oefenen we in het schrijfschrift. Aan de hand van de methode “Pennenstreken” leren we de schrijfletters (methodeschrift). 

 

Rekenen
We gebruiken voor rekenen de methode "Wereld in Getallen".  De kinderen leren in groep 3 de getallenlijn tot en met 20. Zij maken sommen tot 20 en leren getallen te splitsen. Hiervoor gebruiken we verschillende materialen zoals een rekenrekje of een kralenketting. Ook komt het klokkijken om de hoek kijken. We leren hele en halve uren. Verder is er een  oriëntatie op de getallenlijn tot 100.