Groep 3

Groep 3 heeft een leerkracht:
Juf Monika ( mbaran@shrisaraswatie.nl)

Leuk dat je een kijkje komt nemen op de groepspagina van groep 3!

 

Leren lezen en spellen
In groep 3 zijn we druk bezig met leren lezen. Hiervoor hebben wij de methode Veilig leren lezen (Maan-versie). We starten telkens met een ankerverhaal om zo de nieuwe woorden en letters aan te bieden binnen een context. De verhalen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en spreken daarom ook zeer aan. Het thema van het verhaal wordt verder uitgediept in de taallessen. Aan het verhaal worden de structureerwoorden gekoppeld. Deze woorden gebruiken we bij het aanleren van de nieuwe letter ( bijvoorbeeld de r van roos). De structureerwoorden hangen we voor de kinderen goed zichtbaar in de klas om te gebruiken als een geheugensteuntje. Deze woorden zijn klankzuiver, wat betekent dat je ze schrijft zoals je ze hoort.  De methode heeft heel veel verschillende materialen. Zoals de klikklakboekjes, leesboekjes, werkboekjes, magnetische letterdoos en een computerprogramma.

 

Als alle letters geleerd zijn, volgt de niet-klankzuivere periode. De kinderen leren dat je niet elk woord leest zoals het er staat. Zo leren we onder andere de langer maak woorden ( paard), de bankletter( nk), en woorden als lopen, duren, weten enz. Spelling Elke dag oefenen we in het schrijven van woorden . Dit doen we in de vorm van een dictee. We beginnen met de m-k-m woorden ( zoals:  maan- roos- jas enz). Later worden de woorden moeilijker en volgen de mm-k-m en m-k-mm ( stok- jurk) en de samengestelde woorden ( jaszak). We proberen bij elk dictee ook een zin te maken.

 

Schrijven
De letters en woorden die we geleerd hebben met lezen, oefenen we in het schrijfschrift. Aan de hand van de methode “Pennenstreken” leren we de schrijfletters (methodeschrift). 

 

Rekenen
We gebruiken voor rekenen de methode "Wereld in Getallen".  De kinderen leren in groep 3 de getallenlijn tot en met 20. Zij maken sommen tot 20 en leren getallen te splitsen. Hiervoor gebruiken we verschillende materialen zoals een rekenrekje of een kralenketting. Ook komt het klokkijken om de hoek kijken. We leren hele en halve uren. Verder is er een  oriëntatie op de getallenlijn tot 100.

BERICHTEN

03 sep 2021 - Maandbrief september
Beste ouders/verzorgers,

 

Welkom in groep 3!  

 

Na een welverdiende vakantie hebben de kinderen een frisse start gemaakt in groep 3. In de groep zitten er 23 kinderen, 12 jongens en 11 meisjes. Wij gaan in groep 3 rekenen, gymmen in de grote gymzaal aan de Schiedamseweg en vooral heel veel lezen!  

 

Natuurlijk gaan wij daarnaast ook knutselen en spelen in de klas. Zo blijft het leren leuk!  

 

Middels een maandbrief zal ik u op de hoogte houden van de leerdoelen en belangrijke activiteiten voor de komende maand. 

 

 Samen met u en uw kind hoop ik een leuk en leerzaam jaar van te maken 

 

Veilig leren lezen  

Kern 1: In deze kern leert uw kind: Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen – en 

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!  

 

Klanken 

Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.  

 

Systeem van schrift  

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking  

 

Rekenen  

Zie bijlage poster leerdoelen  

 

Schrijven  

Schrijfboekje A1 sluit aan bij de kernen van 1 t/m 3 van Veilig leren lezen. Dit houdt in dat de methode op systematische wijze aansluit bij de zogenaamde maan,roos,vis etc dagen. De kinderen gaan ook patronen schrijven. Dit bevordert het vingermotoriek en ontwikkelt het oog-handcoördinatie. De kinderen gaan ook de cijfers 1 t/m 10 leren schrijven.  

 

Dharma  

In de maand september zullen we op onze school aandacht schenken aan Ganesh Chaturthi  

 

Belangrijke data:  

  • Studiedag: 17 en 24 september 2021 (de kinderen zijn vrij ) 
  •  Startgesprekken:13,14 en 16 september (uitnodiging volgt)  

 

Algemene digitale informatieavond: 27 september (informatie volgt)  

 

Mocht u vragen of mededelingen hebben, dan kunt u mij een bericht via Parro sturen of mailen naar  mbaran@shrisaraswatie.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Monika