Groep 3

Groep 3 heeft een leerkracht:
Juf Monika ( mbaran@shrisaraswatie.nl)

Leuk dat je een kijkje komt nemen op de groepspagina van groep 3!

 

Leren lezen en spellen
In groep 3 zijn we druk bezig met leren lezen. Hiervoor hebben wij de methode Veilig leren lezen (Maan-versie). We starten telkens met een ankerverhaal om zo de nieuwe woorden en letters aan te bieden binnen een context. De verhalen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en spreken daarom ook zeer aan. Het thema van het verhaal wordt verder uitgediept in de taallessen. Aan het verhaal worden de structureerwoorden gekoppeld. Deze woorden gebruiken we bij het aanleren van de nieuwe letter ( bijvoorbeeld de r van roos). De structureerwoorden hangen we voor de kinderen goed zichtbaar in de klas om te gebruiken als een geheugensteuntje. Deze woorden zijn klankzuiver, wat betekent dat je ze schrijft zoals je ze hoort.  De methode heeft heel veel verschillende materialen. Zoals de klikklakboekjes, leesboekjes, werkboekjes, magnetische letterdoos en een computerprogramma.

 

Als alle letters geleerd zijn, volgt de niet-klankzuivere periode. De kinderen leren dat je niet elk woord leest zoals het er staat. Zo leren we onder andere de langer maak woorden ( paard), de bankletter( nk), en woorden als lopen, duren, weten enz. Spelling Elke dag oefenen we in het schrijven van woorden . Dit doen we in de vorm van een dictee. We beginnen met de m-k-m woorden ( zoals:  maan- roos- jas enz). Later worden de woorden moeilijker en volgen de mm-k-m en m-k-mm ( stok- jurk) en de samengestelde woorden ( jaszak). We proberen bij elk dictee ook een zin te maken.

 

Schrijven
De letters en woorden die we geleerd hebben met lezen, oefenen we in het schrijfschrift. Aan de hand van de methode “Pennenstreken” leren we de schrijfletters (methodeschrift). 

 

Rekenen
We gebruiken voor rekenen de methode "Wereld in Getallen".  De kinderen leren in groep 3 de getallenlijn tot en met 20. Zij maken sommen tot 20 en leren getallen te splitsen. Hiervoor gebruiken we verschillende materialen zoals een rekenrekje of een kralenketting. Ook komt het klokkijken om de hoek kijken. We leren hele en halve uren. Verder is er een  oriëntatie op de getallenlijn tot 100.

BERICHTEN

16 mrt 2021 - Maart 2021
  

Thuis lezen

Oefening baart kunst en dat is met lezen zeker het geval. Hoe meer 'leeskilometers' een kind maakt, hoe beter het zal gaan lezen. In groep 3 besteden wij daar veel tijd aan. Vanaf groep 4 hebben de kinderen daar alleen maar profijt van! Denk maar aan de extra leervakken die erbij komen kijken.

 

Maar hoe pak je dat aan op een manier die werkt en ook nog een beetje leuk is om te doen? 

Wij verwijzen u graag naar een site waarop u tips krijgt om het lezen met kinderen aan te pakken en leuk te houden: 

 

*Zie: Tips om thuis te oefenen met (sneller) lezen.

 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/oefenen-met-lezen-hoe-houd-je-het-leuk/news/104/ 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/cmsdata/mediabrowser/files/a4 poster leesmonster-hvt.pdfVeilig leren lezen

In kern 8 leert uw kind de woorden "bank" en "licht".

 

Woorden met twee medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan

(bijvoorbeeld 'kast') komen uitgebreid aan bod.

Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen zoals voetbal,klimrek etc

Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu' Bovendien leren de kinderen in kern 8 de "nk" van bank en de "ch" van licht.

 

Op het podium

Tijdens deze kern krijgt het thema ‘Op het podium’ veel aandacht. Voorlezen, voordragen, optreden, verkleden zijn sleutelwoorden in allerlei activiteiten.

Uw kind kan nu alle letters vlot benoemen en opschrijven. Steeds vaker zal het spontaan iets opschrijven. Wijs uw kind niet op alle schrijffouten: creativiteit en spontaniteit zijn belangrijker dan foutloos schrijven. Bovendien is uw kind verder met lezen dan met spelling. 


Rekenen:

Komende periode gaan we:

 

Automatiseren:

 • Oefenen met de getallenlijn t/m 40 
 • Splitsen t/m 10
 • Samenhang tussen optellen en aftrekken aan de hand van splitsingen
 • Splitsen en optellen tussen de 10 en 20
 • Erbij- en eraf-sommen t/m 10

 

Klokkijken: 

 • Hele uren

Getalbeelden: 

 • Getallenlijn t/m 40 en getalvolgorde 
 • Verkennen van de structuur van de getallen t/m 40 

Bewerkingen: 

 • Optellen en aftrekken tussen 10 en 20: 
 • Optellen en aftrekken t/m 20 (over het eerste tiental) 

Toepassingen/context Geld:

 •  Betalen tot 20 euro

Schrijven

Wij gaan starten met boekje A3.In dit boekje staat het aan elkaar schrijven van de letters centraal.Bovendien worden de schrijfletters herhaald.

 

Herhaling:De letters n,m,h,p,i,u,ij,r, z,o a,d,g en t

 

Aanleren van de verbinding van en naar de schrijfletters: i,ie en ei,u,o,c,g en t

 

Hindi:

 • Mondeling leren opzeggen van het Hindi alfabet.
 • Svar (klinkers) beginnen te schrijven.
 • Hanuman Chalisa leren zingen

Dharma:

In de maand maart zullen we op onze school aandacht geven aan twee hindoestaanse fee

sten: Shivraatri en Holi.

De Dharma commissie zal nog informatie verschaffen over de wijze waarop de feesten op school gevierd zullen worden.

 

 

Groep 3 is bezig met een les over Shivratri.