Brede School

Onze school organiseert ook Brede school activiteiten in samenwerking met Jeugd Onderwijs en Samenleving Gemeente Rotterdam.
Doel van de Brede School zoals geformuleerd door JOS: "De cognitieve vaardigheden en de sociale competenties van kinderen en jongeren in achterstandssituaties verbeteren,en daarmee (op termijn) hun maatschappelijke zelfstandigheid te bevorderen".

 

Subdoelen o.a.:

  • Een zinvolle vrijetijdsbesteding.
  • Ontspanning bieden omdat het zich afspeelt in de vrije tijd van de leerlingen.
  • Stimulering van sociale competenties binnen de muzisch - kunstzinnige en sportieve vakgebieden.

 

We organiseren onze Brede schoolactiviteiten na schooltijd en onder schooltijd. De naschoolse activiteiten verdelen we in blokken tijdens het schooljaar. Het eerste blok loop vanaf de start van het schooljaar tot aan de kerstvakantie. Daarin vinden sportactiviteiten plaats zoals turnen, activiteiten vanuit de Hindoestaanse cultuur zoals yoga, Indiase zang en Shakha, cultuuractiviteiten zoals schilderen en reken- en taalactiviteiten (uiteraard op een speelse manier) en denkactiviteiten zoals dammen en schaken.

Tijdens schooltijd organiseren we in het kader van Brede school extra activiteiten zoals de fastmethodiek voor begrijpend lezen, sociale vaardigheidstrainingen zoals Rots & Water en activiteiten in het kader van lezen.