Visie

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen capaciteiten, vermogen, talenten en voorkeuren.

Wij geven het kind zelfvertrouwen, leren zijn eigen verantwoording te nemen, zijn passie te vinden en zijn talenten te (h)erkennen en benutten.

Vanuit deze houding scheppen wij de individuele voorwaarden om te komen tot een optimale ontwikkeling.

Hindoeïstische normen en waarden
We stimuleren onze leerlingen om goed te presteren. Maar we leren hen ook dat andere zaken in het leven eveneens belangrijk zijn. Dit doen we aan de hand van hindoeïstische normen en waarden zoals geweldloosheid, verdraagzaamheid, respect voor ouderen, vegetarisme, dienstbaarheid enz.

Multiculturele samenleving
We proberen de kinderen zo weerbaar mogelijk te maken, zodat ze zich in onze multiculturele en multireligieuze maatschappij kunnen redden en ontplooien. We verhogen hun weerbaarheid door hen bewust te maken van hun culturele achtergrond, hun identiteit en hun rol in deze samenleving. Alle leerlingen kunnen zich op onze basisschool dan ook op een eigen wijze ontplooien.

Iedereen is welkom
Alle leerlingen zijn welkom op onze basisschool. Ondanks dat de meeste van onze leerlingen en leerkrachten van hindoestaanse afkomst zijn, staan wij open voor iedereen. Ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Wel vragen wij aan leerlingen en ouders, die geen hindoe zijn, om onze houding te respecteren.

 

Kernwaarden