Visie

Visie


Wij streven binnen de Shri Saraswatieschool naar krachtig onderwijs. Krachtig onderwijs definiëren wij als een lerende en onderzoekende school, die planmatig en doelgericht werkt aan het maximaliseren van leerresultaten van onze leerlingen.

 

Onderwijskundige pijlers 

 

Het doel van het onderwijs is uitgesplitst in vier pijlers: 

  1. Basisvaardigheden: taal (lezen en schrijven) en rekenen  
  2. Dharma onderwijs: handelen in de lijn van de levenswijze en filosofie van de Hindoe-cultuur 
  3. Gezondheid: sport, beweging, expressie en voeding  
  4. Wereldburgerschap: opleiden tot wereldwijze, kritische denkers
Hindoeïstische normen en waarden
We stimuleren onze leerlingen om goed te presteren. Maar we leren hen ook dat andere zaken in het leven eveneens belangrijk zijn. Dit doen we aan de hand van hindoeïstische normen en waarden zoals geweldloosheid, verdraagzaamheid, respect voor ouderen, vegetarisme, dienstbaarheid enz.