Foto 1

Visie

De speerpunten van de Shri Saraswatie School zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken. We maken daarbij gebruik van moderne lesmethodes zoals digitaal onderwijs.
Hindoeïstische normen en waarden
We stimuleren onze leerlingen om goed te presteren. Maar we leren hen ook dat andere zaken in het leven eveneens belangrijk zijn. Dit doen we aan de hand van hindoeïstische normen en waarden zoals geweldloosheid, verdraagzaamheid, respect voor ouderen, vegetarisme, dienstbaarheid enz.

Multiculturele samenleving
We proberen de kinderen zo weerbaar mogelijk te maken, zodat ze zich in onze multiculturele en multireligieuze maatschappij kunnen redden en ontplooien. We verhogen hun weerbaarheid door hen bewust te maken van hun culturele achtergrond, hun identiteit en hun rol in deze samenleving. Alle leerlingen kunnen zich op onze basisschool dan ook op een eigen wijze ontplooien.

Klassikaal en individueel
Een kind is onderdeel van een gemeenschap. We leren elk kind om zich als onderdeel van hun groep op school te gedragen. Wij geven onze leerlingen daarom klassikaal les in leeftijdjaargroepen. Om de eigen ontwikkeling van elk kind zo veel mogelijk te stimuleren, geven we daarnaast veel individuele aandacht en begeleiding.

Iedereen is welkom
Alle leerlingen zijn welkom op onze basisschool. Ondanks dat de meeste van onze leerlingen en leerkrachten van hindoestaanse afkomst zijn, staan wij open voor iedereen. Ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Wel vragen wij aan leerlingen en ouders, die geen hindoe zijn, om onze houding te respecteren.