Foto 1
 

Groep 7

Groep 7 heeft een leekracht: 
Meester Withis ( wmaharban@shrisaraswatie.nl) dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag)

Meester Bhuwan (maandag ondersteuning) (bgiri@shrisaraswatie.nl)

 

Lezen
Wij starten elke dag met 15 minuten lezen. We gebruiken dan allerlei materialen en werkvormen. 

 

 

Schrijven 
In groep 7 leren we alle letters en hoofdletters te schrijven. We gebruiken de methode Pennenstreken, methodeschrift.

 

Rekenen 
Voor rekenen gebruiken we de methode "Wereld in Getallen". Er wordt iedere dag tijd besteed aan rekenen. We gaan de vaardigheden van groep 6 verder uitbreiden, het wordt dus allemaal wat moeilijker. In groep 7 leren de kinderen bijvoorbeeld het cijferend vermenigvuldigen en de staartdeling.

 

Nieuwsbegrip / Begrijpend Lezen
Daarnaast hebben we 1 keer in de week begrijpend lezen. Daarvoor gebruiken we de methode "Nieuwsbegrip!". De kinderen die moeite hebben met lezen krijgen wat meer instructie en de andere kinderen kunnen na een korte instructie op eigen tempo verder werken, vaak in tweetallen. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gebruiken hiervoor de Regenboog-methodiek. Zie voor meer informatie het kopje Sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Alles-in-1 
Voor de overige vakken als Taal, Spelling, Aardrijkskunde, Natuur & Techniek, Geschiedenis, Engels, Cultuur, Burgerschap etc. wordt gebruik gemaakt van de methode "Alles-in-1". Al deze vakken en vaardigheden zijn in elk project van de 25 Alles-in-1 projecten opgenomen.

BERICHTEN

03 sep 2021 - Maandbericht September
Beste ouders,

 

Hieronder leest u wat er in de maand september aan leerstof aangeboden zal worden in groep 7.

 

 

Alles-in-1

 

Project: Europa

 

In de maand September besteden wij aandacht aan de volgende thema’s:

 

Week 2 zal gaan over: Algemeen en Noord-Europa Denk aan → Europese Unie en Europol, plaatsbepaling, cultuur, klimaten & landschappen, Vikingen (Geschiedenis) etc.

 

Week 3 zal gaan over: West-Europa Denk aan → Brexit, kennisuitbreiding over o.a.Schotland en Frankrijk, België & Luxemburg, plaatsbepaling, etc.

 

Week 4 zal gaan over: Zuid-Europa Denk aan → De woestijn, kennisuitbreiding over o.a. Spanje, Griekenland & Portugal, Schiereiland, Vaticaanstad, plaatsbepaling etc.

 

 

Vanaf vrijdag 3 september krijgt groep 7 een blad met redactiesommen en een spellingblad mee als huiswerk (elke vrijdag). Dit leveren zij elke maandag in. Verder is het van belang dat kinderen thuis vooral lezen. Elke week lezen zij dan ook een hoofdstuk uit hun leesboek en vertellen hier in het kort iets over in de klas. Daarbij stelt de leerkracht een aantal vragen. Dit ter bevordering van het (Begrijpend) lezen en ter voorbereiding voor het maken van een werkstuk & boekbespreking.

 

 

De weetwoorden en de samenvatting krijgen de kinderen in de klas uitgereikt om het door te nemen. D.m.v. deze aanpak willen wij het zelfstuderen op school meer aanmoedigen.

 

 

Rekenen In de maand september besteden wij in de klas aandacht aan de volgende rekenleerlijnen:

 

Blok A1 (Boek A)

 

Week 1:

Bewerkingen - Vermenigvuldigen, handig rekenen in geldcontext (2x€2,95)

- Cijferend optellen en aftrekken tot 10.000 met 2 of 3 getallen.

- Geldrekenen, schattend optellen

- Optellen, aftrekken en aanvullen tot 100.000.

Meten

- Tijd, tijdsduur

- Relatie tussen verschillende lengtematen, intro. decameter (dam)

- oppervlakte en omtrek (omvormen en uitrekenen)

Breuken

- Een deel van het geheel nemen (25 is het …. van 100)

 

Week 2:

Bewerkingen - vermenigvuldigen, handig rekenen (8x15=4x…)

Geld

- Inwisselen (voor 1 briefje) → 20 briefjes van 50 eu. is 1 briefje van...

Meten

- opp. uitrekenen met formule lxb, omtrek uitrekenen (2xl + 2xb)

Breuken

- vergelijken van breuken (<1)

Kommagetallen

- 2 cijfers achter de komma bij geldbedragen en maten

Tijd

- Geboortedata

- Tijdsduur

Getallen

- Structureren, getallen samenstellen tot 100.000

 

Week 3:

Bewerkingen - Aftrekken in geldcontext (korting)

- handig optellen van meerdere getallen tot 10.000

- cijferend vermenigvuldigen (53x7= … (verkort)

- vermenigvuldigen, handig rekenen in geldcontext 8x 3,25 eu.)

Verhoudingen

- aanbiedingen vergelijken

Meten

- introductie van de kubieke decimeter (dm3), herhalen lengtematen

Breuken

- breuken op de getallenlijn

 

Week 4:

Bewerkingen - delen (herhaald aftrekken → 136:8= …

- optellen en aftrekken, handig rekenen (145 + 198= ../ 490-149=..)

- toepassingen

Meten

- herleiden lengtematen (5 planken van 80cm = ...m)

- Spiegelen en symmetrie bepalen

Breuken

- deel van het geheel uitrekenen ¼ deel van 80m=...m

Kommagetallen

- kommagetallen met 1 en 2 cijfers achter de komma vergelijken

Getallen

- positiewaarde van de cijfers in de getallen tot 100.000.

 

 

Taal

 

De volgende week- en werkwoorden worden aangeboden de komende periode:

 

 

Week 2:

De valsmunterij, Noord-Europa, eindeloos, de meridianen, de criminelen, de Nederlander, de Europeanen, de continenten, het proviand, de etenswaar, de zeespiegel, geweldig, waardevol, de EU, de collega’s, de dennenbomen, de cavia’s, de sauna, achttiende, het leeuwenhart, de drakenkoppen.

 

Week 3:

Verdienen, printen, schuilen, behoren, afkoelen, samenwerken, voldoen, snellen, verbeteren, vormen, trillen, bewonderen, heersen, verwonden, fokken, zonnen, vergaderen, lezen, rondhangen, aanhoren, opvangen.

 

Week 4:

De raakvlakken, de wintersportreis, de vakantiegangers, het overgangsgebied, steil, ontelbaar, uitgeput, de gelijkheid, de broederschap, de tweestrijd, de lekkernij, de variatie, tweetalig, ideale, de woestijngebieden, de periodes, Cyprus, de vakantielanden, de sinaasappels, het schiereiland.

 

In week 2 t/m 4 van dit thema gaan de kinderen met de volgende taalonderdelen aan de slag →

 

Na een groepsgesprek samenvattend kunnen navertellen

Weten wanneer je een hoofdletter moet schrijven in een woord

Adequaat toepassen van de verlengingsregel bij woorden eindigend op -d en -t

Weten hoe je samengestelde woorden kunt vormen. De regels tussen -e/en/s kennen een e-mail herkennen en weten hoe je een e-mail opstelt.

verwijswoorden, synoniemen, persoonsvormen (week 2)

Werkwoorden ik-vorm herkennen en daaruit 3e persoon enkelvoud t.t. en v.t. herleiden voltooid deelwoord en persoonsvorm kunnen onderscheiden. de betekenis van spreekwoorden achterhalen voorzetsels in de zin kunnen herkennen (week 3)

het bijvoeglijk naamwoord kunnen gebruiken tegenovergestelde eigenschappen bij elkaar kunnen zoeken weten wat voor tekstsoort een recensie is (week 4)

 

 

Spelling

 

Deze periode oefent groep 7 met:

 

weten hoe je woorden met be-, ge-, ver-, ont- moet schrijven

hoofdletters, tekens, apostrof en trema moeilijke woorden t=th

fopklanken stomme e

de laatste letter eind d/t

fopklanken eeuw/ieuw/uw

fopklanken ng/nk

klankgroepen kippen/hanen

 

 

Hindi

Volledige alfabet schrijven en foutloos opzeggen en herhalen; Korte woorden beginnen te lezen; Lichte grammatica.

 

 

Dharma

-Aandacht voor Krishna Janmashtami

 

 

Bijzondere schooldagen -

-Studiedagen: 17 en 24 september (De school is dicht, alle kinderen zijn vrij).

-Startgesprekken met ouders: 13, 14 en 16 september (uitnodiging volgt).

-Digitale informatie avond: 28 september (uitnodiging volgt).

 

 

Met vriendelijke groet,

Meester Withis