Foto 1
 

Groep 8

Groep 8 heeft een leerkracht:
Meester Joy ( jramrattan@shrisaraswatie.nl) (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)

 

Tja, en dan zit je kind al in groep acht. Het laatste jaar op de vertrouwde basisschool!
Er staat veel te gebeuren: Eindtoets basisonderwijs, schoolkeuze , het schoolkamp, eindmusical, hard werken, maar ook niet te vergeten gewoon weer een gezellig jaar!
Voor de leerkrachten is het zaak om de kinderen zo snel mogelijk goed te leren kennen: Zij moeten een verantwoord schooladvies geven. Op welk schooltype zijn “onze” kinderen straks het best op hun plaats? Want in de afgelopen jaren zijn ze enorm gegroeid, maar zijn ook de verschillen steeds duidelijker geworden. De één is het best op zijn plaats op een VMBO-school, de ander kan het best naar een HAVO-VWO brugklas. We kijken hierbij naar het leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren, de werkhouding, het voorlopig advies vanuit groep 7 en de criteria vanuit het VO.

Het schooladvies wordt uitgebreid besproken en in februari krijgen de kinderen het schooladvies.
Bij deze bespreking zitten dus beide leerkrachten van groep 8, bouwcoördinator, intern begeleider en directeur. Voorafgaand is er in november, een informatieavond waarbij u uitleg krijgt over alle vormen van het voortgezetonderwijs. 

Het voortgezet onderwijs vraagt bij het aanmelden van brugklassers  naar een schoolvorderingentoets zoals de eindtoets. Deze wordt bij ons ook afgenomen in april. We zijn ons er terdege van bewust dat zo’n toets slechts een momentopname is en dat heel belangrijke zaken als motivatie en doorzettingsvermogen niet gemeten worden, maar we hebben toch ook goede ervaringen met de toets! Als je er maar genuanceerd naar kijkt! Natuurlijk worden de kinderen voorbereid op de eindtoets.

 

Aan het eind van het jaar zetten we met  groep acht een fantastische musical op de planken. Kosten noch moeite worden gespaard om daar een megaspektakel van te maken. Ouders zijn natuurlijk de eregasten op de avondvoorstelling.

En tussen al die gebeurtenissen door krijgen de kinderen dan vanzelfsprekend ook nog les. Rekenen wordt verder uitgebouwd, spelling en werkwoordspelling worden verder ingeoefend, schrijfvaardigheid wordt vergroot, er worden spreekbeurten en presentaties gehouden en de kijk op de wereld wordt in de wereldverkenningslessen verbreed. Bij dit alles maken we veelvuldig gebruik van de moderne hulpmiddelen zoals computers/i-pads en de mogelijkheden die ze bieden: internet, powerpoint, tekstverwerkers, apps etc.

Maar het allerbelangrijkst: Dat laatste jaar moet wel extra een  topjaar worden! Sfeer en gezelligheid moeten natuurlijk óók in groep acht bovenaan staan. Daar doen onze leerkrachten dan ook hun uiterste best voor. Leuke handvaardigheidlessen en andere creatieve lessen dragen daar zeker toe bij.

BERICHTEN

03 sep 2021 - Maandbrief september

Beste ouders/ verzorgers van groep 8, 

Nogmaals van harte welkom lieve ouders/ verzorgers!
Iedere eerste donderdag van de maand ontvangen jullie de maandbrief.

Iedere maand/ twee maanden zal ik jullie op de hoogte houden wat de kinderen de komende periode gaan leren. Zo starten wij na de zomervakantie met een nieuw thema van Alles-in-1; namelijk ‘Europa.´ Hieronder leest u wat er verder aangeboden zal worden over de verschillende vakgebieden.

 

 

Alles in 1 Thema: Europa

 

Voor het eerste project van dit schooljaar staat het thema ‘ Europa´’ centraal. Vijf weken lang zullen er binnen dit thema de volgende onderwerpen aan bod komen:

Alles in 1
Week 1 → H1 Algemeen en Noord- Europa

Week 2 → H2 West- Europa

Week 3 → H3 Zuid- Europa

Week 4 → H4 Oost- Europa

Week 5 → H5 Centraal Europa

Alles Apart

Week 1 → Hoofdstuk 1 Woorden met hoofdletter en verkleinwoorden

Week 2 – Hoofdstuk 2- Woorden met tussen letter ‘en ofe’ en woorden met apostrof

Week 3 – Hoofdstuk 3 – Stoffelijk bijvoeglijk naamwoorden en woorden met trema

 

In de week van oktober geven de kinderen hun eerste presentatie over het werkstuk. Het onderwerp moet gerelateerd zijn aan het onderwerp Europa. De kinderen beginnen volgend week aan het werkstuk

Rekenen ( september) Wereld in Getallen groep 8 deel 1

In de maand september besteden wij in de klas aandacht aan de volgende rekenleerlijnen:

Week 1 ( 30-8 t/m 3-9)

De kinderen leren getallen met miljoen en miljard.
De kinderen leren helen uit een breuk halen en een breuk anders opschrijven.
De kinderen leren een maat omrekenen ; 0,1 m = 1 dm / 0,1 km = 1 hm
De kinderen leren deel van het geheel uitrekenen ; 16 van de 64 = 1 op de 4 .

 

Week 2 ( 6-9 t/m 10-9)

De kinderen leren cijferend vermenigvuldigen onder elkaar ; 15,83 x 8 - 44 x 85 =
De kinderen leren cijferend optellen onder elkaar ; 245,72 + 74,63 + 88,07
De kinderen leren oppervlaktes omrekenen ; 1 m2 = ___ cm2 / 1,5m2 =____ dm2
De kinderen leren het aflezen van een staafdiagram.


Week 3 ( 13-9 t/m 17-9)

De kinderen grote deelsommen maken met rest ; 924 : 15= - 4375 : 25=
De kinderen leren korting en nieuwe prijs uitrekenen- Je krijgt 5% korting op €300,-
De kinderen leren kubieke maten omrekenen; 1dm3 = ___ cm3
De kinderen leren het uirekenen van het gemiddelde.


Week 4 ( 20-9 t/m 24-9)

De kinderen leren cijferend optellen van grote getallen ; 315 + 2098 + 3600
De kinderen leren een breuk koppelen aan procent ; 75% = ¾ - 3% = 3/100
De kinderen leren schaal ; 1 op 50 / 1 op 100
De kinderen leren werken met een rekenmachine

Week 5 ( 27-9 t/m 01-10)

De kinderen maken bloktoets 1.
De kinderen maken de opdrachten van na de toets ( de behandelde rekenleerlijn van de afgelopend maand
wordt herhaald.
Taal / Spelling ( Alles Apart hoofdstuk 1-2-3)

Hoofdstuk 1

De kinderen leren woorden met hoofdletter; M. de Jong, Kerstmis, Pasen, Arnhem, Sahara,Jupiter.
De kindern leren verkleinwoorden ; pony’tje, diplomaatje, sms’je, tekeningetje, olifantje, waterskietje, koninkje, harinkje.

Hoofdstuk 2
De kinderen leren woorden met tussen -en- of -e-; kippenhokken, pannenkoeken, zonneschijn, berelekker, keuzemogelijkheid, hoogtevrees, bruidegom.
De kinderen leren woorden met apostrof; ’s winters, ’s maandags, zo’n, paraplu’s, auto’s

Hoofdstuk 3
De kinderen leren stoffelijke bijvoeglijknaamwoorden; houten, glazen, papieren, gouden,
koperen, kartonnen, zilveren.
De kinderen leren woorden met trema; Tsjechë, vegetariërs, bacteriën, melodieën, theorieën,
feeën, olieën, neuriën.

 

Hindi

Volledige alfabet schrijven en foutloos opzeggen en herhalen;

Korte woorden beginnen te lezen;

Lichte grammatica

Tot slot:
Op maandag 24 september vindt de (fysiek) informatieavond van groep 8
in het groep 7 lokaal plaats.
Op anderhalve meter zou ik graag 1 ouder per kind willen uitnodigen
om deze informatieavond bij te wonen. Wat wil ik deze avond graag bespreken?
- Globaal een overzicht geven hoe het jaar van groep 8 eruit ziet en de afspraken in groep 8.
- algemene indruk van groep 8 in de afgelopen 3 weken
- de cito’s B8 die in oktober zullen plaatsvinden en de resultaten hiervan.

-de cito’s M8 die in januari zullen plaatsvinden en de resultaten hiervan
- Het definitieve schooladvies in februari wat gebaseerd is op de resultaten vanaf groep 6 tot midden groep 8.
-De eindtoets van groep 8 en de overgang naar het VO.
- Belang van het bezoeken van open dagen opet VO
- belangrijke data in het jaar Divali, Sinterklaas, Holi, kamp, eindfeest.
- controlemoment of de gegevens en uw telefoonnummer nog kloppen om deze eventueel te wijzigen in het systeem.

Mijn presentatie zal rond de 20 minuten duren. De precieze tijd van deze avond maak ik binnenkort bekend. Met vriendelijke groet, meester Joy.


Met vriendelijke groet,

Meester Joy