Foto 1
 

Groep 8

Groep 8 heeft een leerkracht:
Meester Joy ( jramrattan@shrisaraswatie.nl) (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)

 

Tja, en dan zit je kind al in groep acht. Het laatste jaar op de vertrouwde basisschool!
Er staat veel te gebeuren: Eindtoets basisonderwijs, schoolkeuze , het schoolkamp, eindmusical, hard werken, maar ook niet te vergeten gewoon weer een gezellig jaar!
Voor de leerkrachten is het zaak om de kinderen zo snel mogelijk goed te leren kennen: Zij moeten een verantwoord schooladvies geven. Op welk schooltype zijn “onze” kinderen straks het best op hun plaats? Want in de afgelopen jaren zijn ze enorm gegroeid, maar zijn ook de verschillen steeds duidelijker geworden. De één is het best op zijn plaats op een VMBO-school, de ander kan het best naar een HAVO-VWO brugklas. We kijken hierbij naar het leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren, de werkhouding, het voorlopig advies vanuit groep 7 en de criteria vanuit het VO.

Het schooladvies wordt uitgebreid besproken en in februari krijgen de kinderen het schooladvies.
Bij deze bespreking zitten dus beide leerkrachten van groep 8, bouwcoördinator, intern begeleider en directeur. Voorafgaand is er in november, een informatieavond waarbij u uitleg krijgt over alle vormen van het voortgezetonderwijs. 

Het voortgezet onderwijs vraagt bij het aanmelden van brugklassers  naar een schoolvorderingentoets zoals de eindtoets. Deze wordt bij ons ook afgenomen in april. We zijn ons er terdege van bewust dat zo’n toets slechts een momentopname is en dat heel belangrijke zaken als motivatie en doorzettingsvermogen niet gemeten worden, maar we hebben toch ook goede ervaringen met de toets! Als je er maar genuanceerd naar kijkt! Natuurlijk worden de kinderen voorbereid op de eindtoets.

 

Aan het eind van het jaar zetten we met  groep acht een fantastische musical op de planken. Kosten noch moeite worden gespaard om daar een megaspektakel van te maken. Ouders zijn natuurlijk de eregasten op de avondvoorstelling.

En tussen al die gebeurtenissen door krijgen de kinderen dan vanzelfsprekend ook nog les. Rekenen wordt verder uitgebouwd, spelling en werkwoordspelling worden verder ingeoefend, schrijfvaardigheid wordt vergroot, er worden spreekbeurten en presentaties gehouden en de kijk op de wereld wordt in de wereldverkenningslessen verbreed. Bij dit alles maken we veelvuldig gebruik van de moderne hulpmiddelen zoals computers/i-pads en de mogelijkheden die ze bieden: internet, powerpoint, tekstverwerkers, apps etc.

Maar het allerbelangrijkst: Dat laatste jaar moet wel extra een  topjaar worden! Sfeer en gezelligheid moeten natuurlijk óók in groep acht bovenaan staan. Daar doen onze leerkrachten dan ook hun uiterste best voor. Leuke handvaardigheidlessen en andere creatieve lessen dragen daar zeker toe bij.