Foto 1
 

Groep 8

Groep 8 heeft een leerkracht:
Meester Joy ( jramrattan@shrisaraswatie.nl)

 

Tja, en dan zit je kind al in groep acht. Het laatste jaar op de vertrouwde basisschool!
Er staat veel te gebeuren: Eindtoets basisonderwijs, schoolkeuze , het schoolkamp, eindmusical, hard werken, maar ook niet te vergeten gewoon weer een gezellig jaar!
Voor de leerkrachten is het zaak om de kinderen zo snel mogelijk goed te leren kennen: Zij moeten een verantwoord schooladvies geven. Op welk schooltype zijn “onze” kinderen straks het best op hun plaats? Want in de afgelopen jaren zijn ze enorm gegroeid, maar zijn ook de verschillen steeds duidelijker geworden. De één is het best op zijn plaats op een VMBO-school, de ander kan het best naar een HAVO-VWO brugklas. We kijken hierbij naar het leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren, de werkhouding, het voorlopig advies vanuit groep 7 en de criteria vanuit het VO.

Het schooladvies wordt uitgebreid besproken en in februari krijgen de kinderen het schooladvies.
Bij deze bespreking zitten dus beide leerkrachten van groep 8, bouwcoördinator, intern begeleider en directeur. Voorafgaand is er in november, een informatieavond waarbij u uitleg krijgt over alle vormen van het voortgezetonderwijs. 

Het voortgezet onderwijs vraagt bij het aanmelden van brugklassers  naar een schoolvorderingentoets zoals de eindtoets. Deze wordt bij ons ook afgenomen in april. We zijn ons er terdege van bewust dat zo’n toets slechts een momentopname is en dat heel belangrijke zaken als motivatie en doorzettingsvermogen niet gemeten worden, maar we hebben toch ook goede ervaringen met de toets! Als je er maar genuanceerd naar kijkt! Natuurlijk worden de kinderen voorbereid op de eindtoets.

 

Aan het eind van het jaar zetten we met  groep acht een fantastische musical op de planken. Kosten noch moeite worden gespaard om daar een megaspektakel van te maken. Ouders zijn natuurlijk de eregasten op de avondvoorstelling.

En tussen al die gebeurtenissen door krijgen de kinderen dan vanzelfsprekend ook nog les. Rekenen wordt verder uitgebouwd, spelling en werkwoordspelling worden verder ingeoefend, schrijfvaardigheid wordt vergroot, er worden spreekbeurten en presentaties gehouden en de kijk op de wereld wordt in de wereldverkenningslessen verbreed. Bij dit alles maken we veelvuldig gebruik van de moderne hulpmiddelen zoals computers/i-pads en de mogelijkheden die ze bieden: internet, powerpoint, tekstverwerkers, apps etc.

Maar het allerbelangrijkst: Dat laatste jaar moet wel extra een  topjaar worden! Sfeer en gezelligheid moeten natuurlijk óók in groep acht bovenaan staan. Daar doen onze leerkrachten dan ook hun uiterste best voor. Leuke handvaardigheidlessen en andere creatieve lessen dragen daar zeker toe bij.

BERICHTEN

24 mrt 2021 - Maart 2021
Alles in 1 Thema:  Bouwen

Voor het vierde project van dit schooljaar staat het thema ‘ Bouwen’ centraal. Vijf weken lang zullen er binnen dit thema de volgende onderwerpen aan bod komen:

Week 1 → H 1 Wonen

Week 2 → H2 Muren en kastelen

Week 3 → H3 Bijzondere bouwwerken

Week 4 → Alles Apart hoofdstuk 9
Week 5 → H4  Superconstructies            ( MAART)Week 6 → H5  Waterwerken
Week 7 – Alles Apart hoofdstuk 10
Week 8 – Eindcito di 20 april, woe 21 april, don 22 april  (APRIL)

 

In de laatste week van april leveren de kinderen werkstuk 4 in.  Het onderwerp moet gerelateerd zijn aan het onderwerp bouwen. De kinderen kunnen natuurlijk volgend week al beginnen aan het werkstuk bouwen.

Rekenen ( maart ) Boek extra basis 8 B – Wereld in Getallen groep 8 

 

Rekenen:

Week 1 thema 5
De kinderen leren cijferend vermenigvuldigen; 68 x 26 –        472 x 28
De kinderen leren een lengtemaat omrekenen. 1m = __ cm , 1 km = ___ m
De kinderen leren bij een klok een analoge tijd en digitale tijd opschrijven.
De kinderen leren de juiste  inhoudsmaten koppelen aan flesjes.
De kinderen leren het juiste aantal dagen te koppelen aan de maand.
De kinderen leren schaal.
De kinderen leren een litermaat op 2 manieren opschrijven.
De kinderen leren de nieuwe vertrektijden opschrijven bij vertraging op het vliegveld.
De kinderen leren het uitrekenen van inhoud L x B x H.

 

Week 2 thema 6:

De kinderen leren cijferend optellen van grote getallen: 365,75 + 85,76
De kinderen leren coördinaten opschrijven en aflezen.
De kinderen leren deelsommen met grote getallen – 2880 : 15=
De kinderen leren de uitslagen koppelen bij bouwsels
De kinderen leren het uitrekenen van gemiddelde.
De kinderen leren werken met vakkenstelsel.

 

Week 3 thema7 :
De kinderen leren meerdere getallen cijferend optellen met een kassabon.
De kinderen leren het aflezen van een staafdiagram.
De kinderen leren het uitrekenen van ingrediënten met gebruik van een tabel.
De kinderen leren het aflezen van een cirkeldiagram.
De kinderen leren het aflezen van een lijndiagram.

 

Week 4 thema 8:
De kinderen leren cijferend aftrekken: 1208,30 – 349,75
De kinderen leren het berekenen welk product het goedkoopst is.
De kinderen leren het uitrekenen van prijs per kg. 
De kinderen leren het maken van grote deelsommen – 4108: 26=
De kinderen leren schaal.

 

Taal ( Alles Apart hoofdstuk 9 + 10 )
Hoofdstuk 9
De kinderen leren een dubbele lijn onder de persoonsvorm te zetten en een streepjeslijn onder het onderwerp.
De kinderen leren het vervoegen van werkwoorden in de v.t. en t.t.
De kinderen leren het gezegde ( alle werkwoorden in de zin).

 

Hoofdstuk 10
De kinderen leren het benoemen van het onderwerp en gezegde.
De kinderen leren het benoemen van het lijdend voorwerp.

 

Spelling

Hoofstuk 9
De kinderen leren woorden met hoofdletters: Marie van Spronsen -  
Landen die te maken hebben met aardrijkskunde / geschiedenis: Argentinië- Bolivia – Uruguay – Brazilië  - de Slag bij Waterloo
De kinderen leren woorden met koppelteken: OV -chipkaart / 60- plusser / NS -station / cv-ketel.

 

Hoofstuk 10
De kinderen leren afkortingen:
p. = pagina / dvd = digital versatile disk
e.d.= dergelijke  m.b.v= met behulp van
m.u.v. = met uitzondering van   o.a. = onder andere

 

De kinderen leren woorden met eindstukken: isch / air / heid / teit / ing
meubilair- elektronisch – veiligheid – kwaliteit

 

Hindi

 • Volledige alfabet schrijven en foutloos opzeggen en herhalen;
 • Korte woorden beginnen te lezen;
 • Lichte grammatica

   

  Dharma

  In de maand maart zullen we op onze school aandacht geven aan twee hindoestaanse feesten: Shivratri en Holi.

  De Dharma commissie zal nog informatie verschaffen, hoe de feesten op school gevierd zullen worden.

   

  Meester Joy is bezig met een les Nieuwsbegrip!