Foto 1

Groep 8

Welkom op de klassensite van groep 8 van meester Soebhaas

Bste ouder / verzorger,

We zijn al een paar weken verder in het nieuwe schooljaar.

Ondertussen is uw kind al een beetje vertrouwd met het reilen en zeilen in de groep. In deze groep zitten 28 leerlingen:15 jongens en 13 meisjes.Nu, per 1 februari 1 leerling erbij. Op dinsdag ,woensdag en vrijdag is er gymnastiek. Voor de gym. benodigdheden verwijs ik u naar de nieuwsbrief. Relevante informatie m.b.t. de groep zult u op de site aantreffen.

 

 

Inmiddels zijn de adviesgesprekken achter de rug en heeft u weliswaar een school voor uw kind uitgezocht.

 

In week 11 starten we met de oefencito ,zodat uw kind vertrouwd raakt ermee.

De eindcito vindt plaats op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april.

l                      

Op woensdag 23 mei gaan de groepen 7 en 8 op schoolkamp en zijn wij weer op vrijdag 25 mei terug.

         

 

 

Toetsen :

Maandag 9 april   : Spelling, zinnendictee

Woensdag11 april : Rekenen thema 6, minimum toets

Donderdag12        : Rekenen thema 6, basis toets