Missie

Missie

 

Samen

Onze school is een gemeenschap waarbij we belangrijk vinden dat een ieder het besef heeft dat we vanuit de individuele verantwoordelijkheid samen een verantwoordelijkheid dragen, want we leven samen met anderen.

 

Samen leven

We leven in een multiculturele samenleving waarbij  Interactie tussen mensen een belangrijke voorwaarde is. Rechtvaardigheid, vrede en geluk nemen een belangrijke plaats in. Onze school besteedt aandacht aan sociale interactie en de daarbij horende waarden en normen.

 

Samen leren

De school is een plaats waarin gelegenheid geboden wordt om te leren, zowel op cognitief, sociaal als persoonlijk vlak. Onze taak is het scheppen van de juiste de voorwaarden waarin ontwikkeling van het kind plaatsvindt. 

Dat betekent dat je iemand nodig hebt: 

  • die je van je fouten laat leren.
  • die je het kan voordoen.
  • die het samen met je doet.
  • die je het zelf laat ontdekken. 

                                                                                                    

Samen groeien

Als individu groeien in de maatschappij waarbij je uiteindelijk gezamenlijk de verantwoordelijkheid draagt.

 

Samen werken

Op onze school neemt samen werken een belangrijke plaats in. Om onze kinderen voor te bereiden op de beroepen van nu en de toekomst leggen wij hiervoor de basis. Daar zijn competenties zoals luisteren, sensitiviteit, empathisch vermogen, flexibiliteit, verantwoordelijkheid, overtuigingskracht, assertiviteit, geven en nemen, verbondenheid, omgang, hulpvaardigheid en motivatie heel belangrijk.