Foto 1

Groep 6

Welkom op de groepspagina van groep 6

van Juf. Gieta 

In onze klas hebben we respect voor elkaar en proberen we elkaar te begrijpen. We geven elkaar kansen en helpen waar nodig. Ook op de speelplaats laten we iedereen meespelen. We houden ons aan de gemaakte afspraken en zorgen voor elkaar. Iedereen mag zichzelf zijn in de eigen ontwikkeling tot een prachtig mens.

In onze klas gebruiken we verschillende werkvormen. Soms werken we alleen, soms per twee, soms in een groepje en soms klassikaal. Hierdoor leren we onszelf beter kennen. Het is heel belangrijk dat iedereen zich inzet om bij elke werkvorm het beste van zichzelf te geven.

Mijnschoolinfo is een belangrijk communicatiemiddel tussen de school en thuis. Ouders kunnen via mijnschoolinfo ook informatie doorgeven of een afspraak maken voor een gesprek. Het is belangrijk voor het kind dat er wederzijds vertrouwen is tussen ouder en leerkracht. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.

Wij hopen op een goed en leerzaam jaar met elkaar!