Foto 1
 

Groep 6

Groep 6 heeft een leerkracht:
Juf Gieta ( gjhakry@shrisaraswatie.nl)

 

Lezen
Wij starten elke dag met 15 minuten lezen. We gebruiken dan allerlei materialen en werkvormen. 

 

 

Schrijven 
In groep 6 leren we alle letters en hoofdletters te schrijven. We gebruiken de methode Pennenstreken, methodeschrift.

 

Rekenen 
Voor rekenen gebruiken we de methode "Wereld in Getallen". 

 

Nieuwsbegrip 
Daarnaast hebben we 1 keer in de week begrijpend lezen. Daarvoor gebruiken we de methode "Nieuwsbegrip!". De kinderen die moeite hebben met lezen krijgen wat meer instructie en de andere kinderen kunnen na een korte instructie op eigen tempo verder werken, vaak in tweetallen. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gebruiken hiervoor de Regenboog-methodiek. Zie voor meer informatie het kopje Sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Alles-in-1 
Voor de overige vakken als Taal, Spelling, Aardrijkskunde, Natuur & Techniek, Geschiedenis, Engels, Cultuur, Burgerschap etc. wordt gebruik gemaakt van de methode "Alles-in-1". Al deze vakken en vaardigheden zijn in elk project van de 25 Alles-in-1 projecten opgenomen.

 

BERICHTEN

16 mrt 2021 - Maart 2021
 

Thema: Bouwen

Voor het vierde project van dit schooljaar staat het thema ‘ Bouwen’ centraal. Vijf weken lang zullen er binnen dit thema de volgende onderwerpen aan bod komen:

Week 1 → Wonen

Week 2 → Muren en kastelen

Week 3 → Bijzondere bouwwerken

Week 4 → Superconstructies

Week 5 → Waterwerken

 

Rekenen:

In de maand Maart besteden wij in de klas aandacht aan de volgende rekenleerlijnen:

Week 1:

Bewerkingen -optellen en aftrekken tot 1000/ vermenigvuldigen (5x16=10x…=)

Getallen -verkenning van de getallen tot 20.000 in contextsituaties

Breuken -eerste verkenning van breuken in context

Meten -introductie hectometer met toepassing in kommagetallen

Kommagetallen -kommagetallen bij meters en kilometers

 

Week 2:

Bewerkingen -vermenigvuldigen tot 10.000 (5x70/ 5x700/ 50x70)

-handig rekenen (196+748=)

Getallen -oefenen van de telrij tot 20.000 (welk getal komt voor/na 12.398?)

Breuken -benoemen en noteren van breuken met teller 1

Meten -tijd/ tijdsduur

-herhalen lengte- en inhoudsmaten (98cm → 1m - hoeveel verschil?)

 

Week 3:

Bewerkingen -kolomsgewijs aftrekken tot 1000 (625-273=)

-context geld (Het kost…., je geeft…, je krijgt terug….)

-vermenigvuldigen, optellen en aftrekken tot 1000

Breuken -deel van een geheel met een teller 1

Meten -tijd, minuten en seconden (125 minuten =... uur en ...minuten)

-uitrekenen van oppervlakten

 

Week 4:

Bewerkingen -vermenigvuldigen en delen (6x15=/60x15=/150:6=/300:6=)

-delen met rest in contextsituaties

-optellen, aanvullen en aftrekken tot 10.000

Getallen -getallen tot 20.000 op volgorde zetten van klein naar groot

Meetkunde -ruimtelijke orientatie, herkennen van diverse afbeeldingen op een 

plattegrond

Meten -herhalen inhoudsmaten (vb. hoeveel zit er in de fles?)


Taal 

De volgende woorden worden aangeboden bij het thema ‘Bouwen’

 • kenmerken, conditie, de cel, enthousiast, aanwezig, reactie, collega.
 • ontsnappen, bezitten, ontmoeten, ontvangen, ontdekken, verdedigen, bekennen.

 

De kinderen:

 • leren kennismaken en oefenen met voltooid deelwoorden;
 • leren kennismaken  en oefenen met bijvoeglijke naamwoorden;
 • oefenen met zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en lidwoorden.
 • vervoegen werkwoorden in de verleden tijd a.d.h.v. het pijlenschema.

Aan het eind van het thema presenteren alle kinderen een handleiding die zij hebben opgesteld voor hun zelfbedachte bouwwerk.

 

Spelling

Deze periode oefent groep 6 met:

 

 • woorden die geschreven wordt met een -c-. Soms worden wordt de -c- uitgesproken als |kaa| en soms als |see|;
 • klankgroepen zoals: verdubbelen, klinker wegsturen, |ie|-klank en woorden als huis-huizen,
 • boef-boeven.
 • leren hoe ze woorden moeten verkleinen (-je, -tje, -pje, -etje)
 • herhalen beginstukken be-, ge-, ver- en ont-.

 

Hindi:

 • Volledige alfabet schrijven en foutloos opzeggen en herhalen;
 • Korte woorden beginnen te lezen;
 • Lichte grammatica

 

Dharma:

In de maand maart zullen we op onze school aandacht geven aan twee hindoestaanse feesten: Shivratri en Holi.

De Dharma commissie zal nog informatie verschaffen, hoe de feesten op school gevierd zullen worden.

 

 

 

 

De kinderen van groep 6 maken de CITO-toets Begrijpend Lezen