Foto 1
 

Groep 6

Groep 6 heeft een leerkracht:
Meester Chan ( cchedi@shrisaraswatie.nl) maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Meester Bhuwan (donderdag ondersteuning) (bgiri@shrisaraswatie.nl)

 

 

Lezen
Wij starten elke dag met 15 minuten lezen. We gebruiken dan allerlei materialen en werkvormen. 

 

 

Schrijven 
In groep 6 leren we alle letters en hoofdletters te schrijven. We gebruiken de methode Pennenstreken, methodeschrift.

 

Rekenen 
Voor rekenen gebruiken we de methode "Wereld in Getallen". 

 

Nieuwsbegrip 
Daarnaast hebben we 1 keer in de week begrijpend lezen. Daarvoor gebruiken we de methode "Nieuwsbegrip!". De kinderen die moeite hebben met lezen krijgen wat meer instructie en de andere kinderen kunnen na een korte instructie op eigen tempo verder werken, vaak in tweetallen. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gebruiken hiervoor de Regenboog-methodiek. Zie voor meer informatie het kopje Sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Alles-in-1 
Voor de overige vakken als Taal, Spelling, Aardrijkskunde, Natuur & Techniek, Geschiedenis, Engels, Cultuur, Burgerschap etc. wordt gebruik gemaakt van de methode "Alles-in-1". Al deze vakken en vaardigheden zijn in elk project van de 25 Alles-in-1 projecten opgenomen.

 

BERICHTEN

03 sep 2021 - Maandbrief september
Beste ouder(s),  

Hieronder leest u wat er in de maand september aan leerstof aangeboden zal worden in groep 6. 

 
Rekenen: 

Blok 1A, week 1, 2, 3, 4 en 5 

Leerdoelen zullen zijn: 

Getallen verkennen tot en met 10.000 

Keersommen en deelsommen handig uitrekenen. vb 6x28= en 120:5= 

Lengtematen herhalen: mm-cm-dm-m-km 

Plussommen en minsommen tot 10.000 (Eerst ongeveer uitrekenen) 

Geldbedragen tot en met 10.000 in schema zetten 

Kennis maken met vierkante centimeters (cm2) 

Herhalen wat oppervlakte is 

Verhaaltjes sommen uitrekenen. Ook met gebruik van verhoudingstabellen 

Een kalender leren gebruiken 

Zelf sommen bedenken bij verhaaltjes 

Ervaring opdoen met bouwsels en plattegronden 

 
 

Taal:  

Alles-in-1: Niveau C 

Project Europa (In groep 6 werken we met de C-boeken). 

Week 1: Algemeen en Noord Europa 

Week 2: West-Europa 

Week 3: Zuid-Europa  

Week 4: Oost-Europa 

Week 5: Centraal- Europa 

Leerdoelen:  

Verhalen kunnen lezen, begrijpen. 

Vragen over het verhaal kunnen beantwoorden 

Woordenschat uitbreiden 

Voorkennis kunnen ophalen 

Kunnen achterhalen waar verwijswoorden naar verwijzen 

Persoonsvorm in de zin herkennen 

Werkwoorden kunnen vervoegen 

Kunnen uitleggen wat natuurlijke grenzen zijn 

Kunnen vertellen over het klimaat van Europa 

Het bijvoeglijk naamwoord kunnen gebruiken 

 
 

De kinderen krijgen teksten om begrijpend te lezen.  

Begrijpend lezen is een proces dat bestaat uit drie fasen: Voor het lezen, tijdens het lezen en na het lezen. Bij elke fase zal èèn of meer strategieën geleerd worden om de tekst beter te begrijpen en de opdrachten goed te maken (Leeswijzer).  

 
 

Dharma:  

Aandacht wordt besteed aan Bhajans.  

Uitleg over de Mantra die in de ochtend gereciteerd worden. 

Hindi letters worden aangeleerd. 

Een Pandit komt ook langs om te vertellen over hindoestaanse feestdagen. 

 
 

 
 

Spelling: Niveau C 

Alles apart: Hoofdstuk 1 tot en met 5 

Deze periode behandelen we:  

Woorden kunnen opschrijven met “lange klanken”. vb rozen, dozen ….. 

Hoofdletters: Aan het begin van een zin, bij eigennamen en bij feestdagen. 

Tekens: De apostrof vb. ‘s avonds 

De laatste letter: Een d of een t 

Leren wat een werkwoord, persoonsvorm, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en onderwerp in een zin is. 

Woorden kunnen schrijven met eindstukken: -ing en -tie. vb versiering en portie 

Werkwoorden kunnen vervoegen. vb hij krijgt en ik krijg (De ik- of de hij-vorm) 

Weten wat een vaste klank (zwakke werkwoorden) en verbogen klank (sterke werkwoorden) is. 

Weetwoorden: f of v (juffrouw en de vrouw) 

Lidwoorden: de , het en een 

 
 

Topo: 

Zelf een kaart van Europa kunnen tekenen. 

Een kenmerk bij het juiste land kunnen zoeken. 

 

Belangrijke data:  

  • Studiedag: 17 en 24 september 2021 (de kinderen zijn vrij). 
  • Startgesprekken:13,14 en 16 september (uitnodiging volgt). 
  • Algemene digitale informatieavond: 27 september (informatie volgt).  

 

De vriendelijke groeten,  

Meester Chan