Foto 1

Groep 7b/8b

Welkom op de klassensite van groep 7b/8b

Onze groep telt totaal 25 leerlingen. 9 uit groep 7 en 16 uit groep 8.

Wij hebben onze groepsregels gezamenlijk opgesteld en proberen die zo goed mogelijk na te leven.We hebben vorig schooljaar bij meester Joy gezeten en zitten nu bij meester Soebhaas.

Wij gaan door samen te werken, respect te hebben voor elkaar ons ontwikkelen tot volwaardige wereldburgers.

De kinderen hebben hun presentaties gemaakt en ingeleverd.

In week 47 en 48 houden ze hun presentaties.

 

 

Belangrijke data :

Maandag 19 oktober   : Topo toets Europa.

Week 47 : Lovs toets Begrijpend lezen.

Week 48 : Lovs toets Woordenschat en Spelling.

Week 49 : Lovs toets Rekenen