Algemene informatie

Peuteropvang Dwarka

 

Kiddoozz Peuteropvang Dwarka is gehuisvest binnen Shri Saraswatie Basisschool in het mooie stuk van Rotterdam, Delfshaven. Zowel de basisschool als de peuteropvang vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich op eigen tempo te ontwikkelen. De algehele ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd door een rijke (leer)omgeving, waar kinderen de wereld om hen heen kunnen verkennen. Op deze manier ontwikkelen kinderen talenten en een eigen identiteit. Binnen Kiddoozz staan de kinderen centraal, waarbij het samenwerken met ouders cruciaal is. Samen met ouders zorgen wij voor een optimale aansluiting tussen peuteropvang en thuis, en een plezierige tijd op peuteropvang Dwarka.

 

We verwelkomen uw kind graag op onze locatie!

Op peuteropvang Dwarka wordt gewerkt volgends de VE methode Uk en Puk. Uk en Puk stimuleert kinderen vanaf 2 tot 4 jaar in hun (taal)ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen (ruimte en meetkunde) en motoriek door een combinatie van spelen, werken en leren.

Kinderen die extra steun nodig hebben op een van de ontwikkelingsgebieden krijgen extra individuele aandacht in de vorm van tutoring. Vanuit Uk en Puk worden er in het schooljaar gemiddeld 10 vaste thema’s behandeld. Een thema duurt 6 weken en de materialen op de groep worden steeds aangepast aan het nieuwe thema. Bij een thema horen ook nieuwe themagebonden woordjes. Naast de thema gerelateerde inrichting is het lokaal ingedeeld in vaste speelhoeken zoals: bouwhoek, huishoek en een leeshoek. Daarnaast wordt er dagelijks aan tafel geknutseld , gepuzzeld, getekend en geverfd. Tevens worden er samen met de pedagogisch medewerkers spelletjes gespeeld zoals, memory of een tafelspel, geschikt voor de peuterleeftijd. Bij de inloop en tijdens het vrijspelen mogen de kinderen zelf kiezen wat zij willen doen en waarmee zij willen spelen. Hierbij sluiten de pedagogisch medewerkers aan op de belevingswereld en de interesses van de kinderen.

Buitenschoolse opvang Shri Saraswatie

 

Wij heten u van harte welkom op onze nieuwste locatie: buitenschoolse opvang (BSO) locatie Shri Saraswatie.

De BSO- locatie Shri Saraswatie is in het schoolgebouw Shri Saraswatie gehuisvest en bevindt zich in een multicultureel deel van Rotterdam, Delfshaven. Het schoolgebouw dat in 2023 opgeleverd werd, is door zijn karakteristieke architectuur, naast de grote Bospoldervos, de “eyecatcher” op de Schiedamseweg. De architect heeft in zijn ontwerp rekening gehouden met het oeroude Indiase Vastu-principe, waar naast de cultuur-gerelateerde accenten, de juiste ligging van het gebouw ten opzichte van goede energiebanen en de juiste kleursamenstelling in meegenomen zijn.

 

BSO Shri Saraswatie zet zich actief in in de wijk

We bieden kinderen een veelzijdig themagericht programma, waarin ook sport- en buitenactiviteiten een prominente rol hebben. We betrekken de kinderen bij de invulling van ons activiteitenprogramma en dagprogramma. Ook zijn wij actief in de wijk. In de vakantie en op vrije dagen bieden wij een afwisselend programma vol buitenactiviteiten.

 

Wat wij bieden

  • Een gevarieerd activiteiten programma

  • Gezonde voeding en veel beweging

  • Sociale betrokkenheid met ouders en in de wijk

  • Opvang op werkdagen van 7.30 – 18.30 uur

  • 52 weken per jaar geopend

Optionele extra’s

  • Mogelijkheid tot het ruilen van opvangdagen

Rondleiding aanvragen

Op dit moment worden er alleen rondleidingen ingepland op de locaties waar geen wachtlijst voor bestaat. U kunt bij de afdeling Planning en Plaatsing navragen of dat geldt voor de door u gewenste locatie. Zij zijn bereikbaar per mail op plaatsing@kiddoozz.nl

 

Vanzelfsprekend kunt u zich via het inschrijfformulier wel aanmelden voor een plek op alle locaties, ook de locaties met een wachtlijst. U wordt in dat geval op de wachtlijst geplaatst en zodra er mogelijkheden zijn voor plaatsing neemt een van de medewerkers van de afdeling Plaatsing en Planning contact met u op.