Nieuws - pagina 8

Holi-boodschap Stichting Hindoe Onderwijs

10 maart 2017 -  

Beste ouders, leerlingen en collega’s,

 

OP maandag 13 maart vieren miljoenen Hindoes over de hele wereld Holi Phagua. Ook wij vieren in Nederland met de vijf Hindoebasisscholen van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland op maandag Holi. Holi is een Hindoefeestdag die de overwinning van het goede op het kwade symboliseert.

De kinderen zijn al weken deze feestdag voor te bereiden. In Almere is de hele buurt uitgenodigd.  Een koor in Utrecht onder leiding van muzikant Raj Mohan, een volksmuziekgroep in Rotterdam die chautalmuziek zingt en speelt, een fakkeloptocht op initiatief van onze school in Amsterdam en het verhaal van de overwinning van de vrome jongen Prahlad op de kwade Holika en zijn wrede en machtswellustige vader Hiranyakashap uit de Bhagavad Purana dat in de klassen in Den Haag wordt verteld en nagespeeld.

Voor ons staat Holi ook in het teken van goede en liefdevolle omgang met elkaar. We doen er dan ook alles aan om beter met elkaar samen te leven. De kinderen krijgen dat dagelijks op onze scholen mee. Tijdens het vieren van Holi verdwijnen onderlinge ruzies. Iedereen viert feest. Er wordt niet meer gepest. Holi is een voorbeeld voor de rest van het jaar. Alle kinderen van onze scholen, ook niet-Hindoeïstische kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen, spelen maandag Holi met elkaar. Holi is het feest van vele kleuren, zoals onze samenleving er ook één is van vele gezichten, afkomst, culturen en ideeën. Met Holi is iedereen gelijk. Het goede overwint het kwade met onze veelkleurigheid. Verscheidenheid overwint, oftewel liefde voor iedereen.

Subh Holi

Rajesh Ramnewash, voorzitter College van Bestuur SHON

Holi uitnodiging

07 maart 2017 - 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Op maandag 13 maart 2017 vieren wij met de leerlingen en de ouders van onze school

het Holi-Phagwa feest.

 

Uitnodigingsbrief

Maha Shivratri

24 februari 2017 - 

Maha Shivratri

24 februari 2017 - Maha Shivratri wordt door Hindu’s als de meest heilige dag beschouwd. Op deze dag wordt op verschillende manieren gevast,  niet-vegetariërs leven een aantal dagen vooraf vegetarisch, maar het belangrijkste is dat Shiv Bhagvaan op deze dag wordt aanbeden.
Lees meer ›

Mededelingen januari - februari

19 januari 2017 - 

Nieuwjaarsboodschap College van Bestuur, St Hindoe Onderwijs

15 januari 2017 -  

Beste ouders en collega’s,

Allereerst wens ik jullie een uitstekend onderwijsjaar, goede gezondheid, en veel liefde en geluk.

Van groot belang is dat we ook in dit nieuwe jaar blijven werken aan de ontwikkeling van een leerrijke omgeving waarbinnen onze kinderen zich veilig voelen en met veel plezier naar toe reizen. In dit verband dank ik jullie hartelijk voor de doorgaans positieve houding tijdens onze samenwerking en ik hoop dat we op dezelfde prettige manier met elkaar kunnen blijven omgaan. Uitdrukkelijk wil ik dank zeggen voor jullie begrip bij de uitdagingen die Stichting Hindoe Onderwijs Nederland tegenkomt in verband met ons streven naar een gezond en ‘aantrekkelijk’ personeelsbestand waarmee de toekomst van alle scholen binnen onze stichting is gegarandeerd.

De ontwikkeling van onze kinderen blijft onveranderd het belangrijkste thema binnen onze organisatie. We zetten in op maatgericht onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht hun prestatieniveau. Hiermee willen we aan hen meer doelgericht en individueel de ondersteuning bieden die ze verdienen. Wat dit betreft hebben we goed zicht op de tussentijdse Cito-scores en kunnen we beter bijsturen.

Met extra aandacht gaan we kijken naar de expressievakken zoals yoga, tekenen en muziek, als een manier om voort te bouwen aan de bloei van onze leerlingen. In belangrijke mate dragen deze vakken bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Veelal doordat ze inzicht krijgen in de functies en betekenissen van onder meer ideeën, waarnemingen, gevoelens, beelden, geluid en stilte. Dit kan tevens een toegevoegde waarde vormen bij het begrijpend lezen en de ontwikkeling van taal en rekenen bevorderen.

Mondige en kritische burgers heeft onze samenleving nodig die breed georiënteerd zijn en met goede kennis over wat er speelt in de maatschappij. Daar werken we graag aan mee. In dit verband zijn de culturele uitingen van het Hindoeïsme heel erg belangrijk, maar op onze scholen zullen we ook aandacht blijven besteden aan andere hoogtijdagen, zoals Ketikoti, kerst en het Suikerfeest.

In Almere, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, zijn in het afgelopen jaar nieuwe directieteams geïntroduceerd. Gedeeltelijk heeft dit te maken met vergrijzing en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Aan de andere kant biedt dit een kans om met nieuwe krachten een impuls te geven aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Speciaal vind ik de bijdrage van de ouders in drie opzichten. In de eerste plaats zijn ze de beste ambassadeurs van ons beleid om te groeien in leerlingenaantallen en hieraan bekendheid te geven. We vragen u uitdrukkelijk, vooral wat betreft onze scholen in Utrecht en Almere, om onze partner te zijn bij het werven van nieuwe leerlingen. Vooral door bij uw familie, kennissen, buren, etc. de meerwaarde van ons onderwijs te benadrukken.

In de tweede plaats omdat het onze diepste wens is dat de ouders de belangrijkste partner blijven bij de ontwikkeling van onze kinderen. Hiervoor is vooral in de thuissituatie meer tijd, aandacht en regelmaat voor de kinderen nodig. Een goede wisselwerking tussen de school en de ouders is in dit geval noodzakelijk. De school kan het namelijk niet alleen.

 

In de derde plaats omdat wij werken aan een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Daarom is bijvoorbeeld het tegengaan van pesten voor ons heel belangrijk. Wij hopen dat u thuis, ook vanuit de grondbeginselen van het Hindoeïsme, aandacht hieraan wil besteden. Cyberpesten is iets dat soms voorkomt. Het is noodzakelijk dat we samen met u onze kinderen begeleiden bij het gebruik van social media zoals, Facebook, Whatsapp, Youtube, etc.

Ook dit jaar staan de docenten, de directies, onderwijsassistenten, conciërges en ander ondersteunend personeel, klaar om het beste uit onze leerlingen te halen. Mijn oprechte waardering voor het werk door goed opgeleid en goed gemotiveerd personeel. Alvast bedankt voor alle inzet in 2017.

Rajesh Ramnewash,

Voorzitter College van Bestuur SHON

 

 

 

Opslaan

Vacature

11 januari 2017 - De Shri Saraswatie school, Rotterdam, zoekt een enthousiaste, ondernemende, open- minded fulltime leerkracht voor de middenbouw/bovenbouw voor onze middelgrote school.
Lees meer ›

Nieuwjaarswens

07 januari 2017 - 

Media wijsheid

22 november 2016 - De invloed van media wordt steeds groter. Elk gezin krijgt ermee te maken. Hoe gaat u ermee om? Hoe begeleidt u uw kind in deze?

Om u antwoord te geven op deze vragen, organiseert de Shri Saraswatie school een bijeenkomst voor u en wel op 12 december 2016 van 18.00u tot 19.30 u.

Uw aanwezigheid is van groot belang. Verdere informatie krijgt u binnenkort via Mijn School Info.

 

Divali viering

31 oktober 2016 - Op vrijdag 28 oktober hebben wij het Divali feest, met ouders en kinderen, in de zaal Sunrise gevierd.

Het was een zeer memorabele dag. Het programma was zeer variërend. 

Wij zijn erg trots op onze kinderen, maar ook op de twee ouders die een dansoptreden hebben laten zien.

 


Lees meer ›
Foto bij artikel Divali: feest van het licht

Divali: feest van het licht

27 oktober 2016 - 

Alle basisscholen van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) vieren deze week Divali, het feest van de overwinning van het licht op de duisternis. 

 

Door Stuart Kensenhuis 


Lees meer ›
Foto bij artikel Subh Divali

Subh Divali

27 oktober 2016 - 

Navratri: het feest van de bezinning

13 oktober 2016 - Op alle scholen van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is deze week Navratri gevierd, het feest van de negen nachten met bezinning, zuivering en het nieuwe begin.

Door Stuart Kensenhuis


Lees meer ›
1 2 3 4 5 6 7 8