Nieuws

25 maart 2022

Wij zijn nummer 1 geworden van Zuid Holland met De Klassewerkplekken van 2022!

De Shri Saraswatieschool heeft dit jaar het predicaat Klassewerkplek behaald en is nummer 1
geworden van alle scholen in Zuid-Holland.

 

Bekijk hier de bekendmaking van deze mooie prestatie 

 

Wij zijn heel erg trots op het behalen van deze mooie eerste plek en blijven altijd bezig om de
onderwijskwaliteit te waarborgen. De Shri Saraswatieschool vindt het belangrijk dat ouders,
verzorgers, ons hele team en uiteraard onze kinderen graag naar school komen en zich hier
gelukkig voelen.

 

 


Op het landelijke schoolleiderscongres van de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) zijn de
Klassewerkplekken van 2022 bekend gemaakt. Dit zijn de scholen in Nederland met het grootste
werkgeluk voor leerkrachten. Deze scholen kenmerken zich doordat ze minder vacatures en
minder verloop hebben, een laag verzuim én daarmee een zeer goede onderwijskwaliteit
kunnen bieden.

Het werkgeluk organiseren deze scholen door professionele autonomie te bieden aan de
leerkrachten, ondersteund door een organisatie met duidelijke kaders, doelen en visie.
Daarnaast is er ruimte voor de mens achter de professional, en worden leerkrachten uitgedaagd
te groeien richting hun eigen doelen.

 

Uit het onderzoek van Klassewerkplek blijkt dat de schoolleider een enorm belangrijke invloed
heeft op het werkgeluk van de leerkrachten. Een prettige werkplek zorgt voor een fijne sfeer in
school en komt daarmee ook ten goede van het welbehagen van de kinderen. Blije kinderen die
in een prettige veilige sfeer naar school gaan zorgt voor een ideale leeromgeving en komt ten
goede van de prestaties.